TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aýgül GARAÝEWA

Ol…

vepa
Biz hakyky şahyrlarda, hakyky ýazyjylarda hatda ylmyň hem düşündirip bilmeýän ýokary ahlak derejesini duýýarys. Bu olar üçin her bir zatdaky hakykaty aňşyrmaga, ony görmäge kömek...

Türkmen metbugatynda- 28.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Ykdysady habarlar: «Maýa goýum syýasaty – ykdysady ösüşiň kepili», Jennet At¬da¬ýe¬wa, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy, ykdysady ylymlaryň kandidaty....