TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

aýdymçy Mekan Baýja

Mekan Rejepow: Peder kesbiniň dowamy

Baş Redaktor
Aýdymçynyň diňe bir aýdymlaryny diňlemek däl-de, onuň sungat ýoly bilen ýakyndan tanyşmak hemmämiz üçin täsirlidir. Şeýle bolansoň, bu gezekki söhbetdeşimiz milli hem döwrebap aýdymlary özboluşly...