TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

aýdym-saz muşdaklary

“Google”-dan peýdaly funksiýa

Adamlaryň köpüsi aýdymlary diňlemegi söýýärler, hat-da käbir aýdymlary diňläp, özleriniň durmuşynda bolan wakalaryny hem ýada salýarlar. Aýdym adamynyň ýadawsyzlygy aýyrmak üçin hem uly kömek berýär....