TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

aýakgaplar

Galp nusgasyny öndürip bolmaz

vepa
«Nike» kompaniýasynyň sanly tehnologiýalara daýanýan hyzmatlarynyň sany gün geçdigiçe artmak bilen. «Korrespondent» neşiriniň ýazmagyna görä, kompaniýanyň täze öndüren blokçeýn sport aýakgaplary üýtgeşik bir aýratynlyga eýe....