TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aýakgap

“Trendyol”: Garaşylmadyk arzanladyşlar bolar

Ata Watan Eserleri
Soňky birnäçe günden bäri, tutuş dünýäde söwda ulgamynda uly arzanladyşyň geçiriljek wagtyna sanlyja gün galdy. Dünýäde “Black Friday”diýlip atlandyrylýan, Türkiýede bolsa “Super anna” diýlip atlandyrylan...

Indi aýakgaplar hem <>

vepa
Aýakgap satyn alanymyzda ölçegi bilen gyzyklanmak ýa-da kiçi aýakgap sebäpli, ejir çekmek ýaly müşgillikler indi taryhda galyp biler. Munuň üçin biz barha ösýän tehnologiýa hoşallyk...