TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aýa uçuryljak älem-gözleg enjamy

<> ― Aýa indiki ýolagçy

vepa
Ysraýyl tarapyndan Aýa uçuryljak älem-gözleg enjamy, ine, şeýle atlandyrylýar. Birki günlükde onuň taýýarlygy doly tamamlandy. «Bereşitiň» üstümizdäki hepde-de Aýa uçurylmagyna garaşylýar. «Space X» kompaniýasynyň «Falcon...