TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Awtoulaglary fiziki şahslar tarapyndan satmak-satyn almak amalyny ýerine ýetirmegiň tertibi.

Awtoulaglary fiziki şahslar tarapyndan satmak-satyn almak amalyny ýerine ýetirmegiň tertibi.

Ata Watan Eserleri
Satmak – satyn almak şertnamasyny ýazdyrmazdan öň: Awtoulagy Awtoulaglaryň tehniki ýagdaýlaryny anyklaýyş merkezinden ýa-da onuň ýerlerdäki nokatlaryndan awtoulagy gözden geçirmeli. Awtoulagy satýan raýatyň awtoulagyň bellige...