TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

awtoulaglar

Kriptowalýuta bilen “Tesla” ulagyny satyn alyp bolar

“Tesla” kompaniýasy takmynan 1,5 milliard dollar töweregi bitkoin kriptowalýuta maýa goýdy we ýakyn wagtda bu kompaniýanyň awtoulaglary we beýleki önümleri satyn almak üçin töleg hökmünde...

Sürüjiler we pyýadalar üçin sms-habarnamasy

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýa ýol gözegçilik gullugy “Altyn Asyr” öýjükli aragatnaşyk kompaniýasy arkaly ýurdumyzyň raýatlaryna şeýle hem sürüjilerine we pyýadalaryna ýol hereketinde ünsli bolmak...

Hormatly Prezidentimiz Koreýa Respublikasyna jogap saparyny amala aşyrmakçy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze işe başlan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şin Sung-çuli kabul etdi. Ilçi Merkezi Aziýa sebitiniň ýurtlary...

Benzinli awtoulaglaryň satylmagyny gadagan edip biler   

Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrligi, benzin we dizel bilen işleýän awtoulaglaryň satylmagyny gadagan etmekçi bolýar. 2030-njy ýyllaryň ortalarynda Ýaponiýanyň bazarlarynda benzin we dizel hereketlendirijili ...

Awtoulagy hasaba goýmak :Aluw-satuw

vepa
1. Bellenilen Aluw-satuw “arza” BASB-niň degişli penjiresine baryp doldurmaly we PÝÝG-niň gözegçisiniň gatnaşmagynda aluw-satuw şertnamasyny amala aşyrmaly....