Tag : awtoulag dünýäsi hapa gazlaryň möçberini azaltmak maksady bilen awtoulaglaryň elektrik modellerine geçmek meýilnamalaryny ýygjamlaşdyrýarlar.

TEHNOLOGIÝA

Awtoulag ägirtleriniň elektrik ulaglary

Howanyň hapalanmagynyň öňüni almak babatda täze meýilnamalar işe girizilýär. Bu babatda aýgytly göreş alyp barýan awtoulag dünýäsi hapa gazlaryň möçberini azaltmak maksady bilen awtoulaglaryň elektrik...