Tag : awtomobil

SIZDEN GELENLER

Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ulag-üstaşyr geçelgeleriniň merkezidir

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň: “Parahatçylygyň we dürli halklaryň medeniýetiniň goşulyşmagynyň ýoly bolan Beýik Ýüpek ýoly bir ýarym müň ýylyň dowamynda Türkmenistanyň üstünden geçdi” diýip belleýşi...
JEMGYÝET

Mersedes-Benz; dünýädäki iň howpsuz awtoulagy öndürdi

vepa
«Mersedes-Benziň» GLE atly täze kysymy, bir söz bilen aýdylanda, täsinlikleriň we rahatlyklaryň uly toplumydyr. Onda awtomobilde ýüze çykyp biläýjek ähli heläkçilikleriň öňüni almak üçin zerur...
DÜNÝÄ

Toyotanyň satuw rekordy

vepa
Awtomobil önümçiligi bilen indi onlarça ýyldan bäri Ýer ýüzünde uly meşhurlykdan peýdalanýan “Toyota” awtokonserni 30 trilýon ienlik (272 milliard dollar) söwda bilen Ýaponiýanyň kompaniýalarynyň arasynda...
BIZNES

Türkmenistanyň Prezidenti Sport ulag merkezine bardy

vepa
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzyň demirgazyk künjeginde ýurdumyzyň IIM-niň şahsy düzümine niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy, ulanmaga berlen jaýlarda döredilen şertler we gurluşygy tamamlaýjy...
JEMGYÝET

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň taslamasy

vepa
Ýakynda hormatly Prezidentimiz Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýoluny gurmak baradaky Karara gol çekdi. Karara laýyklykda, ABŞ-nyň  2,3 milliard dollaryna barabar bolan iri tasalamanyň gurluşygy 2023-nji...