TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Awtomobil ulag hyzmaty” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti

Şäherara ugurlar boýunça awtobuslaryň gatnawynyň sany artdy

Baş Redaktor
“Awtomobil Ulag Hyzmaty” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň saýtynda habar berilişine görä, hepdelik gatnawyň sany dörde ýetirildi. Habarda bellenişine görä, 2021-nji ýylyň maý aýyndan bildirilýän talaplary...

Awtoulagy ulgamy: Açylyş dabarasy

Baş Redaktor
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Bergimuhamedow «Aşgabat-Daşoguz» awtomobil ýolunyň ugrunda gurlan Awtoulag kärhanalar toplumynyň we Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň Okuw-türgenleşik merkeziniň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Çärä Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy,...