TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

awtobus gatnaw

Awtokombinat: Dowamat-dowam we Tehnologiýalar binasyna täze gatnaw

Baş Redaktor
«Türkmenawtoulaglary» agentligi awtoulag ýolagçylaryna edilýän hyzmatyň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň paýtagtynda täze awtobus gatnawyny ýola goýdy. «Dowamat-dowam» binasyna çenli…. 110 belgili awtobus «Awtokombinat» duralgasyndan...

Awtobus ugurlarynda tölegsiz hyzmat

Baş Redaktor
Aşgabat şäherinde täze awtobuslar hereket edip başlar we şol gün şäheriçi awtobus ugurlarynda tölegsiz hyzmat ediler. Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky...

Awazada dynç almak ýa-da tomusky dynç alyş döwri

Baş Redaktor
Tomus pasly ýakynlaşýar. Ýylyň dowamynda zähmet çekip ýa-da okan we bilim alan raýatlar dynç almak üçin köplenç tomus paslyny saýlap alýar. Tomusky  dynç alyş döwründe...