Tag : Awstriýanyň täze kansleri Karl Nehammer kasam kabul edip

DÜNÝÄ

Awstriýanyň täze Premýer-ministri kasam kabul etdi

Awstriýanyň täze kansleri Karl Nehammer kasam kabul edip, täze wezipesine girişdi. Ol bu ýokary döwlet wezipesinde Aleksandr Şallenbergiň ýerine geçdi. Aleksandr Şallenberg bolsa, ýurduň daşary...