Tag : Awstraliýaly alymlar burna spreý pürkmek arkaly gany suýaldyp

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Spreý koronawirusdan gorap biler

Awstraliýaly alymlar burna spreý pürkmek arkaly gany suýaldyp, bedeniň koronawirusa garşy göreşijiligini artdyrmagyň üstünde iş alyp barýarlar. Spreýiň düzüminde «Heparin» atly arzan derman serişdesi bar....