TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Awiakompaniýa

“Sanly koronawirus syýahat” karty taýýar ediler

Halkara howa ulaglary birleşigi (IATA) ýakyn wagtda sanly “Digital Covid Travel” (“Sanly koronawirus syýahat”) syýahat kartynyň taýýar bolmagyna garaşýandygyny habar berdi. Bu syýahat kartynda islendik...

Dünýädäki adaty bolmadyk howa menzilleri

Biz hormatly okyjylarymyzy dünýäniň täsin ýerleri we binalary bilen tanyşdyrmagymyzy makul bildik. Şu nukdaýnazardan “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan–turkmenistan.com saýtynyň agzybir işgärleri bolup, mähriban okyjylarymyzy dünýädäki adaty...

Eger uçuşda keselleseň…

Ata Watan Eserleri
Birleşen Arap Emirlikleriniň «Emirates» awikompaniýasy ýolagçylara uçuş döwründe koronowirus ýokuşsa, bejergi üçin ähli tölegleri tölemäge taýýar. Kompaniýanyň resmi saýtynda habar berlişine görä, uçarda kesellänlere berilýän...