TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Awazada dync almak

Awaza: COVID-19-a garşy sanjym geçirmek üçin kesgitlenen nokatlar

Ata Watan Eserleri
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän myhmanhanalarda we kottejlerde dynç almaga isleg bildiren raýatlar syýahatçylyk edaralaryndan ýa-da zolakda ýerleşýän myhmanhanalaryň degişli ministrliklerinden, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryndan ýollamanamalary...

Awazada dynç almak ýa-da tomusky dynç alyş döwri

Baş Redaktor
Tomus pasly ýakynlaşýar. Ýylyň dowamynda zähmet çekip ýa-da okan we bilim alan raýatlar dynç almak üçin köplenç tomus paslyny saýlap alýar. Tomusky  dynç alyş döwründe...

Awazada dynç almak: Hazarda diňe bir şypahana işlär

Baş Redaktor
Türkmenistanda dünýädäki we sebitdäki epidemologik ýagdaý göz öňünde tutulyp, Hazar deňziniň kenarynda raýatlaryň dynç almagyna girizilen çäklendirmäni 1-nji noýabra çenli uzaltdy. Ýöne oktýabr aýyndan başlap,...