TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky

Zara, Lazerew we Nýuşa-şu gün agşam Awazada

vepa
Şu gün “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky suw çüwdürimleri toplumynda birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan gala-konsert geçiriler. Konsertde türkmenistanly sungat ussatlary bilen bir hatarda daşary ýurtly...