TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirilýän Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň hem-de Gazagystanyň Prezidentleriniň ikiçäk duşuşygy boldy.

Awaza: Türkmenistanyň we Gazagystanyň Prezidentleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri
“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirilýän Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygynyň çäklerinde Türkmenistanyň hem-de Gazagystanyň Prezidentleriniň ikiçäk duşuşygy boldy. Bu barada Gazagystanyň resmi habarlar gullugy...