TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aw möwsümi

Türkmenistanda aw möwsüminiň çäklendirilmegi barada…

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanda aw möwsüminiň ýagdaýy barada bildiriş çap edildi. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap etdi. Hususan-da,...

Aw möwsümi täze ýyla çenli ýapyk

Ata Watan Eserleri
Ene tebigatyň goýnuna çykyp, aw awlamagy halaýan türkmenistanlylar söýgüli güýmenjelerini dowam etdirmek üçin täze ýylyň ilkinji gününe çenli garaşmaly bolarlar. Çünki «Türkmenistan» gazetiniň 2020-nji ýylyň...