TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

atestat bilen okuw girmek

Ankara Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkiýäniň paýtagty Ankara şäherinde ýerleşýän we bu ajaýyp şäheriň adyny göterýän Ankara uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkmenistanyň Bilim...

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Dr.Döwran Orazgylyjov
Daşary ýurtda alynan diplomy ykrar ettirmek üçin bildirilýän talaplary şu habar bilen Size ýetirýäris. Dünýäniň dürli künjeginde bilim almak we şol ýurtlardan alynan diplomlary Türkmenistanda...