TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

atawatan

“Türkmenistan” awiakompaniýasy ýörite uçar gatnawyny amala aşyrýar

Baş Redaktor
“Türkmenistan” awiakompaniýasy ýakynda ýene bir ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu uçar gatnawy Russiýa ugry boýunça amala aşyrylar. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň...

“Intellekt Bonus”:Täze zehin bäsleşigi başlaýar

Baş Redaktor
“Intellekt Bonus” ýagny, zehin bilen bonus pul ýygnap we iň köp bonus  ýygnan gatnaşyja ýeňiji bolmak mümkinçiligi berilýän täze  bäsleşik başlaýar.  “Atavatan TV” YouTube kanalynda...

“Joker”-iň 80 ýyllygy üçin dokumental film

Şu ýyl Bill Finger, Bob Keýn we Jerri Robinsonyň döreden “Batman” komiksinde ilkinji gezek çykyş eden gahryman Jokeriň 80 ýyllygy dokumental film bilen bellenildi. “DC...

“7 depeden 7 yklyma” konserti maksatnamasy

Ata Watan Eserleri
Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň diwanynyň hemaýat bermeginde geçirilýän “7 depeden 7 yklyma” atly konsert maksatnamasynyň çäklerinde Oraza aýynyň we Oraza baýramçylygynyň çäklerinde dowam etdirilýär. “Covid-19” koronawirus...

“Dawos” forumy – 50-nji ýubileýi

vepa
21-24-nji ýanwar aralygynda Şweýsariýanyň Dawos şäherçesinde Bütindünýä ykdysady forumy geçiriler. Dünýäniň dürli ýurtlarynyň döwlet we hökümet baştutanlarynyň, ýokary derejeli wekiliýetleriniň gatnaşýan bu forumy 2020-nji ýylda...

EKOSOS Maslahaty geçirildi

vepa
2019-njy ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň EKOSOS-yň üç edarasynyň agzalygyna saýlanmagyna bagyşlanan...