Tag : “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty

SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: Aşgabat-Stambul-Aşgabat ugruna uçar gatnawy her gün ýerine ýetiriler

Ata Watan Eserleri
«Türkmenistan» awiakompaniýasy 26-njy martdan Aşgabat — Stambul — Aşgabat ugruna ýolagçy uçar gatnawlaryny her gün ýerine ýetirip başlar. Bu barada awiakompaniýanyň «085» sorag-jogap gullugy habar...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

THY: Stambul-Aşgabat-Stambul ugry boýunça gatnawlar her gün amala aşyrylar

Ata Watan Eserleri
Türkiýäniň “Türk howa ýollary” awiakompaniýasy  2023-nji ýylyň mart aýyndan başlap Türkmenistan ugurly adaty uçar gatnawlary gündelik ýerine ýetirmäge başlar. “Türk howa ýollary” awiakompaniýasyndan “Atavatan Türkmenistan”...
SÖHBETDEŞLIK

Güljemal Taýlyýewa: Sungat – durmuşa bolan höwesim

Ata Watan Eserleri
Bagtyýar zamanda bagtly talyp, joşgunly sazanda, ýüregi buýsançly şahyr ýa-da aýdymçy bolmak neneň ajaýyp. Ynsan kalby joşanda döredijilik peýda bolýar. Ol döredijilik bolsa ynsanyň kalbyndan...
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenistanda COVID19 hasaba alynmady

Dr.Döwran Orazgylyjov
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) Ýewropa Sebitleýin edarasynyň wekiliýetiniň Türkmenistana bolan saparynyň netijelerine boýunça geçirilen brifingde, Türkmenistanda geçirilen işler boýunça Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG)...
ATAWATAN ESERLERİ

Bäsleşik Tamamlanýar : Haýsy Eserler öňdäki orunlarda?

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi gyzgalaňly dowam edýär. Häzirki wagtda bäsleşik tamamlaýjy tapgyrda dowam edýär we 15...
ATAWATAN ESERLERİ

Türkiýedäki türkmen talyplary üçin döredijilik bäsleşigi: Kitap Okamagyň Peýdalary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkiýede hereket edýän Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýeti bilen “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli   “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigini...