TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi tamamlandy.

Halkara diplomlary ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar haýsylar?

Baş Redaktor
Halkara uçar gatnawlarynyň tapgyrylaýyn açylyp başlamagy we okuw ýylynyň tamamlanýan günlerinde iň köp soralýan soraglaryň biri hem dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleri tarapyndan berilen diplomyň...

“Ata Watan Eserleri” bäsleşigi: ýeňijiler ertir belli bolar

Ýurdumyzyň Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan gurnalan “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi tamamlandy. www.sanlyhyzmat.com  we www.makulsozluk.com saýtlarynyň hemaýat bermeginde...