TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ATANYÝAZOW AMANDURDY

Okroşkanyň taýýarlanyşy we peýdasy

Tomus paslynyň gelmegi bilen häzirki wagtda uly isleg bilen tükedilýän tagamlaryň biri hem Okroşkadyr. Okroşkada ösümlik maddalarynyň,witaminleriň, mikroelementleriň we uglewodlaryň, et önümleriniň we ýumurtgalaryň beloklaryň...