TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

ataňdan soň – atyňy

Bedewler – milli buýsanjymyz

Ata Watan Eserleri
Ahalteke bedewlerine halkara derejede aýratyn ähmiýet berilýär. Häzirki döwürde dünýäniň dürli künjeklerinde, şol sanda Hytaýda, ABŞ-da, Fransiýada, Germaniýada, Italiýada, Arap ýurtlarynda we başga-da birnäçe döwletlerde...

Gutlag: Türkmen bedewiniň milli baýramy

Eziz watandaşlar! Hormatly atşynaslar! Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda giňden we uly dabara bilen bellenýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli tüýs...