TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Atajan Berdiýew

Sahnada täze opera: Gül yşkynda Bilbil saýrar

Ýurdumyzda her ýylda geçirilmegi däbe öwrülen Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde 24-nji iýunda Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatrynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly...

Aýna Seýitkulyýewa: Sungat Maşgalasynyň Bilbili

Baş Redaktor
Medeniýet-sungat halkymyzyň owalyndan ganynda bar. Medeniýet-sungat adamzadyň ruhy dünýäsiniň, kalp gözellikleriniň beýany. Ol diňe bir ony ýerine ýetirýäniň däl, tutuş halkyň ruhy we buýsanjy. Bu...