TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

. “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň täze tapgyry

Üns Beriň ! Baýrakly Teswirler : Saýlanan Teswirler

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň   www.atavatan-turkmenistan.com saýty “Saýlanan Teswirler” ady bilen täze  baýrakly taslama başlaýar.  Täze taslama indi däbe öwrülen “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginden tapawutly bolup,...

Bäsleşigimiz Türkmen metbugatynda: Ata Watan Eserleri

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com    saýty tarapyndan  geçirilýän  “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň täze tapgyrynyň  yglan edilmegine taýýarlyk görülýän döwründe bäsleşigimiz barada Türkmen metbugatynda habarlar çykmaga...

Bäsleşik : 25 baýrak we jemi 25.000,00 manat möçberinde pul baýraklary

Baş Redaktor
Mälim bolşy ýaly, ýaňy-ýakynda “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com   saýty tarapyndan  geçirilýän  “Ata Watan Eserleri” bäsleşiginiň täze tapgyrynyň  yglan ediljekdigi habar berilipdi. Häzire çenli jemi...

Täze döredijilik bäsleşigi ýakynda yglan ediler

Baş Redaktor
Döredijilik bilen meşgullanýanlar bilen bir hatarda giň okyjylar köpçüliginde hem gyzyklanma döredip başlan “Ata Watan Eserleri”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyry ýakynda yglan ediler. “Atavatan Türkmenistan”...

Ata Watan Eserleri Bäsleşigi: Türkmenistanlylar Raýdaşlyk Jemgyýeti

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä ýeňijiler...

Türkiýedäki türkmen talyplary üçin döredijilik bäsleşigi: Kitap Okamagyň Peýdalary

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkiýede hereket edýän Türkmenistanlylar Raýdaşlyk jemgyýeti bilen “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýty Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli   “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigini...