TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşigi

“Atawatan Eserleri Bäsleşigi”: ýeňijimiziň ýürek buýsanjy

Mälim bolşy ýaly, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň  www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli  “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşigini gurnady. Ol “Söýgi – durmuşyň...

Döredijilik bäsleşigimiziň ýeňijileri 17-nji dekabrda yglan ediler

Ata Watan Eserleri
Hemmämize mälim bolşy ýaly, “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň https://www.atavatan-turkmenistan.com/  saýtynyň döredijilik topary Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyryny yglan edipdi. Baky...

Söýgi – durmuşyň özeni : “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

Baş Redaktor
“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň https://www.atavatan-turkmenistan.com/  saýtynyň döredijilik topary Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli “Ata Watan Eserler”  döredijilik bäsleşiginiň täze tapgyryny yglan edýär. Kalby ylhamdan...