TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Ata Vatan Türkmenistan

Serdar Berdimuhamedow bilen Ilham Aliýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Döwlet Baştutanymyz kärdeşi bilen bolan telefon arkaly söhbetdeşlikde...

Serdar Berdimuhmedow bilen Emomali Rahmonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Täjik Lideri döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine nobatdan...

Türkmenistanyň saýlanan Prezidentiniň wezipesine girişmek dabarasy “Ruhyýet” köşgünde geçiriler

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Ministrler Kabinetiniň we Döwlt Howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi geçirildi. Onda şu ýylyň 12-nji martynda geçirilen Prezident saýlawlarynyň jemlerine...

Serdar Berdimuhamedow bilen Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Baş Redaktor
Serdar Berdimuhamedow bilen Kasym-Žomart Tokaýewiň arasyndaky  telefon arkaly söhbetdeşlikde  Türkmenistanyň saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow  doganlyk Gazagystan bilen köptaraply gatnaşyklaryň ösdürilmeginde möhüm ähmiýeti bolan häzirki daşary...

Türkiýe Respublikasyna ynsanperwer kömegi iberiler

Baş Redaktor
Türkmenistan Türkiýe Respublikasyna ynsanperwer kömegi iberýär. Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryna we ynsanperwerlik däplerine eýerip, Türkiýe Respublikasynda ýangyn sebäpli ejir çekenlere lukmançylyk kömegini...

31-nji iýuldaky howa maglumaty

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň ýurdumyzda şu gün — 31-nji iýulda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty. Bu...

Temmäki önümleriniň Türkmenistana getirilmegi we olaryň söwdasy

Baş Redaktor
Temmäki önümleriniň söwda Kadalaryny tassyklamak hakynda Buýruk kabul edildi. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň 2021-nji ýylyň 1-nji iýunynda çykaran 55 belgili buýrugy bilen...

Bäsleşik: gämi gurmak barada

«Türkmendeňizderýaýollary» agentligi halkara tender yglan edýär. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde bildiriş çap edildi. Lot №-1 “Balkan” AGPJ-niň gämi gurluşyk we gämi abatlaýyş zawodynda ürgün...