TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

at gazanan tälimçi

Küşt oýny barada…

Küşt oýny sportuň iň bir gyzykly oýunlarynyň biri bolmak bilen çäklenmän, eýsem paýhas oýny hem hasaplanýar. Biziň ýurdumyzda hem küştçiler ussat tälimçileriň sapak bermeginde ýöriteleşdirilen...

“Çempionlar liga” duşuşyklarynyň gyzykly wakalary

Ata Watan Eserleri
“PSŽ” öz öýünde utuldy Fransiýanyň “PSŽ” topary “H “topaçasyndaky gijeki oýunda iňlis topary “Mançester Ýunaýtedden” 2-1 hasabynda ýeňildi. “Başakşehir” gowy oýun görkezdi, ýöne 4 minutda...