TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

At agynan ýerde toý bolar

Mukaddesligiň belent waspy

Ata Watan Eserleri
Halk döredijiligimizde bedewleriň esasy orun almagynda, olaryň halk arasynda uly meşhurlyga eýe bolmagynda atlar barada döredilen atalar sözleriniň we nakyllaryň öran uly ähmiýeti bar. Çünki...

Gutlag: Türkmen bedewiniň milli baýramy

Eziz watandaşlar! Hormatly atşynaslar! Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda giňden we uly dabara bilen bellenýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli tüýs...