TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aşyr Gurbangeldiýew

Lifizm – liriki filosofiýa

Ata Watan Eserleri
Biz bu essämizde umumy sözlerden peýdalansagam, umumy oýlanmalardan saklanarys we onçakly geň eșdilmese-de del pikirleri öňe sürmäge calșarys. Bu pikirleriň iň wajyby bolsa lifizm ýagny...

Ýeňijiler Sylaglandy : “Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

vepa
“Ata Watan Eserleri” bäsleşiginde ýeňijiler sylaglandy. “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnaly tarapyndan yglan edilen we Makul Hyzmat Terjime merkeziniň goldaw bermegi bilen gurnalan “Ata Watan eserleri”...

Materiýa zähmet

vepa
Materiýa bu zähmetdir. Tutuş ynsanyýetiň ýaşaýyş ulgamy iki topara bölünýär. Materiýa zähmet ulgamy aň ruhuýet ulgamy. Bütin adamzat üçin materiýa zähmet çekmekden ybaratdyr. Materiýa zähmet...