TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

AstraZeneca” kompaniýasy

Beýik Britaniýadan sanjym tassyknamasy

Ata Watan Eserleri
Oksford uniwersitetiniň “Astrazeneca” kompaniýasy bilen bilelikde işläp düzen koronawirusa garşy sanjymy Beýik Britaniýanyň Derman we lukmançylyk enjamlaryny kadalaşdyryjy edarasy tarapyndan tassyklandy. “AZD1222” atly sanjym britan-şwed...

Täze koronawirus sanjymy barada hoş habar

Ata Watan Eserleri
Häzirki wagtda tutuş dünýäde ýiti öýken sowuklama ýokanjynyň giňden ýaýran döwründe onuň öňüni almak babatda sanjym önümçiligine uly ähmiýet berilýär. ABŞ-nyň “Pfizer” we “Moderna” kompaniýalaryndan...