TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Astrahan oblasty

Türkmen ýaşlary Astrahandaky foruma gatnaşýar

Türkmenistanly zehinli ýaşlaryň bir topary şu günler Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynda geçirilýän «SELIAS — 2020» maslahatyna gatnaşýar. Oňa biziň ildeşlerimizden başga-da, Gazagystandan we Russiýa Federasiýasynyň...

Türkmenistanyň konsuly wezipesine girişdi

Türkmenistanyň konsuly G.Garaýewiň Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň Gubernatory I.Ýu.Babuşkin bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda konsul gubernatora Konsullyk ekzekwaturasynyň nusgasyny gowşurdy. Gubernator konsula türkmen-rus gatnaşyklarynyň ösüşine...

Türkmenistan bilen Tatarstanyň arasynda onlaýn duşuşyk

Ata Watan Eserleri
2020-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Premýer-ministriniň Orunbasary, Senagat we söwda ministri A.Karimow bilen...