Tag : Aston

JEMGYÝET

Perzentlerine ulaglaryň adyny dakdylar

Dr.Döwran Orazgylyjov
ABŞ-nyň Maglumatlary hasaba alyş merkezi dünýä jemgyýetçiligine täsin bir maglumaty ýetirdi. Merkeziň habar bermegine görä, soňky ýyllarda perzentlerine awtoulaglaryň adyny dakýan amerikalylaryň sany has köpelýär....