TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Asly nurdan dörän türkmen halkymyzyň her biriniň kalby eziz Arkadag Prezidentimize bolan çäksiz alkyş sözlerine ýugrulandyr.

Kämil bilim – aýdyň geljek

Ata Watan Eserleri
Asly nurdan dörän türkmen halkymyzyň her biriniň kalby eziz Arkadag Prezidentimize bolan çäksiz alkyş sözlerine ýugrulandyr. Gahryman Arkadagymyz “Döwlet adam üçindir!” diýen parasatly ýörelgäniň esasynda...