TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aşgabatda ýerleşýän myhmanhanalaryň salgylary we telefon belgileri

Aşgabadyň myhmanhanalary we salgylary

Ata Watan Eserleri
Paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we onuň myhmanlary üçin peýdaly bolar diýen maksat bilen Aşgabatda ýerleşýän myhmanhanalaryň salgylary we telefon belgileri barada maglumatlary dykgatyňyza ýetirýäris. ADY ÝERLEŞÝÄN ÝERI...