Tag : Aşgabat şäheriniň

IŞ ORUNLARY & TENDERLER

Bäsleşik:Potratçylary saýlamak boýunça

Ata Watan Eserleri
Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi garamagyndaky medeniýet we bilim edaralarynda düýpli abatlaýyş we ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyryş işlerini geçirmek üçin potratçylary saýlapalmak boýunça Bäsleşigi gaýtadan yglanedýär Bäsleşige gatnaşmak...
BILIM

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde «Açyk gapylar» güni geçiriler

Ata Watan Eserleri
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti 2020-2021-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 18-nji aprelinde, 16-njy maýynda we 6-njy iýunynda...
JEMGYÝET

Türkmen oba hojalyk uniwersiteti :Açyk gapylar

vepa
Hormatly raýatlar! 2019 – 2020-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 13-nji aprelinde, 11-nji maýynda we 8-nji iýunynda S.A.Nyýazow adyndaky...