TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aşgabat şäheriniň

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde «Açyk gapylar» güni geçiriler

Ata Watan Eserleri
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti 2020-2021-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 18-nji aprelinde, 16-njy maýynda we 6-njy iýunynda...

Türkmen oba hojalyk uniwersiteti :Açyk gapylar

vepa
Hormatly raýatlar! 2019 – 2020-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 13-nji aprelinde, 11-nji maýynda we 8-nji iýunynda S.A.Nyýazow adyndaky...