TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen Küşt-şaşka mekdebi

Žurnalistleriň arasynda şaşka ýaryşy geçirildi

Ata Watan Eserleri
Şu gün Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty  Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen Küşt-şaşka mekdebinde ýurdumyzyň habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň hem-de žurnalistika hünärinden bilim alýan talyplary gatnaşmagynda...

Žurnalistleriň arasyndaky II Şaşka ýaryşy geçiriler

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň “Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň, Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty  Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen Küşt-şaşka mekdebiniň hem-de “Atavatan Türkmenistan” halkara...

30-njy Aprelde Žurnalistleriň arasyndaky II Şaşka ýaryşy geçiriler

Dr.Döwran Orazgylyjov
Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň “Türkmenistan Sport” halkara žurnalynyň, Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar syýasaty  Baş müdirliginiň Ýöriteleşdirilen Küşt-şaşka mekdebiniň hem-de “Atavatan Türkmenistan” halkara...