TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aşgabat şäherine gelýän we welaýatara gatnaýan ýolagçylar

Otly gatnawlarda täze möhlet

Dr.Döwran Orazgylyjov
“Türkmendemirýollary” agentliginiň resmi web saýtynda habar berilişine görä,  sentýabr aýynyň 1-ne çenli otly gatnawlary duruzylar.  Agentlik öň otly gatnawlaryny awgust aýynyň 15-ne çenli duruzupdy. Mundan...