TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aşgabat şäheri. Galkynyş köçesiniň 66-njy jaýy.

Açyk Gapylar : Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi

Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebi 2021 — 2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta we başlangyç hünärment mekdepleriň uçurymlaryny, harby bölümleriň esgerlerini, edara-kärhanalarda işleýän...