TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aşgabat şäher häkimligi hem-de Söwda-senagat edarasy

«Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi geçirilýär

Ata Watan Eserleri
Paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda «Ak şäherim Aşgabat» atly XXII köpugurly halkara sergi öz işine başlady. Nobatdaky sergä ýurdumyzyň we daşary ýurt kompaniýalarynyň hem-de kärhanalarynyň köp sanlysy,...