TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi

Açyk Gapylar: Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekdebi 2021 — 2022-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň we başlangyç hünärment...

Türkmen metbugatynda- 26.02.2019

vepa
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy», (TDH)....