TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aşgabat – Daşoguz we Daşoguz – Aşgabat

Çäklendirmeler bu gezek 15 gün uzaldyldy

Baş Redaktor
Wagtlaýyn çäkledirmeler 15 gün möhlet bilen uzaldyldy. “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň berýän maglumatlaryna görä  2021-nji ýylyň iýun aýyndan bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde, Aşgabat...

Şäherara ugurlar boýunça awtobuslaryň gatnawynyň sany artdy

Baş Redaktor
“Awtomobil Ulag Hyzmaty” Açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň saýtynda habar berilişine görä, hepdelik gatnawyň sany dörde ýetirildi. Habarda bellenişine görä, 2021-nji ýylyň maý aýyndan bildirilýän talaplary...