TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aşgabat atçylyk sport toplumy

Ahalteke atlarynyň gözellik bäsleşiginiň saýlama tapgyry

Aşgabat atçylyk sport toplumynyň açyk manežinde Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli ahalteke atlarynyň arasynda halkara gözellik bäsleşiginiň ikinji tapgyry geçirildi. 2009-njy ýyldan bäri geçirilmegi däbe...

Türkmen bedewiniň milli baýramynyň hormatyna dabaralar

Ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giňden bellenildi, şanly baýramyň hormatyna şu gün Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda esasy wakalar ýaýbaňlandy....

Gutlag: Türkmen bedewiniň milli baýramy

Eziz watandaşlar! Hormatly atşynaslar! Sizi «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen ýylda giňden we uly dabara bilen bellenýän Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli tüýs...