TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aşgabady wasp etmek boýunça geçirilen bäsleşikde «Aşgabat» atly aýdymy bilen Türkmenistanyň halk artisti Atageldi Garýagdyýew ýeňiji boldy.

Aşgabady wasp etmek bäsleşiginiň ýeňijisi – Atageldi Garýagdyýew

Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy boýunça ýurdumyzyň medeniýet we sungat işgärleriniň arasynda Aşgabady wasp etmek boýunça geçirilen bäsleşikde «Aşgabat» atly aýdymy bilen Türkmenistanyň halk artisti Atageldi Garýagdyýew...