TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Aşgabada geldi.

Türkmenistan we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentleri duşuşdylar

vepa
2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti W.W.Putinyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin Aşgabada geldi....