TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Arktikadaky iň gadymy buzluklaryň birinde ýaryk peýda boldy

Arktikadaky iň gadymy buzluklaryň birinde ýaryk peýda boldy

Kanadanyň Manitoba uniwersitetiniň alymlary Arktikanyň iň gadymy buzluklaryndan biri bolan Ellesmir adasynyň demirgazyk böleginde ullakan ýarygyň emele gelendigini bellediler. Ýarygyň ululygy 3 müň inedördül kilometre ýetýär. Mälim bolşy ýaly, alymlar Grenlandiýanyň...