TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

Arkalaşan dag aşa

Arkalaşan dag aşar : Ot almaga gelen ýaly

Hojagylyç Nazarow
Arada goňşylarymyzyň biri gelip, köp aýak çekmän, turmak bilen boldy. Men oňa nägilelik bilen: -Munyň-a, goňşy, “Ot almaga gelen ýaly” bolaýdy-la. Ine-gana oturyp çaýlaşmalydy-da –...