TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY

“Arkadag” myhmanhanasy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşygy

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow “Arkadag” myhmanhanasynda Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Alyýew bilen duşuşdy. Söhbetdeşler...

Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy: 30 iri desga ulanmaga berler

Ata Watan Eserleri
Şu ýyl ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň toýy toýlanýar. Üstümizdäki ýylda 30 iri önümçilik we medeni maksatly binalaryň ulanmaga berilmegi göz öňnüde tutulýar. Bu...